Ortsbeauftragter

Christian Hipp E-Mail:

stv. Ortsbeauftragter

Alexander Maus E-Mail:

Ausbildungsbeauftragter

Dominik Fischer E-Mail:

Fachberater

Sascha Travica E-Mail:

Verwaltungsbeauftragte

Christiane Schmidt E-Mail:

Schirrmeister

Jörg Böhler E-Mail:

Jugendbetreuer

Calvin Lehmann E-Mail:
Jacqueline Janke E-Mail:

Sicherheitsbeauftragter

Reinhard Schmack E-Mail: